1         Bewaartermijn van gegevens

Als u ervoor kiest om ‘vriend(in) van Con Brio’ te worden, leggen wij een aantal gegevens vast in ons systeem. Ook als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij dit vast. Wij leggen uw contact- en betaalgegevens vast, zoals naam, adres en e-mailadres. Zodra het donateurschap wordt opgezegd, worden deze gegevens verwijderd uit de administratie.  

2         Uw gegevens delen met anderen

Con Brio verkoopt uw gegevens niet aan anderen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en/of onderzoeksinstanties als Con Brio dit bij wet verplicht is.  

3         Uw gegevens opslaan

Wij gebruiken verschillende systemen en databases om uw persoonsgegevens op te slaan. Omdat wij volkomen begrijpen hoe belangrijk het is uw gegevens te beschermen, hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. De systemen en databases die Con Brio gebruikt, worden gehost bij derden. Onze systemen en applicaties worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging. Alle persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie.  

4         Uw Privacyrechten

4.1        Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke informatie wij over u opslaan, hoeft u het ons maar te vragen en wij sturen u een overzicht van uw persoonsgegevens. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als de informatie onjuist blijkt of het bewaren ervan in strijd blijkt met gegevensbeschermingswetgeving, zullen we uw gegevens corrigeren of verwijderen.

4.2        Verzoeken om te stoppen met het gebruiken van uw gegevens

U kunt ons ook vragen geen gebruik meer te maken van uw informatie of deze niet meer op een bepaalde manier te gebruiken. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming intrekken.

4.3        Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacystatement, stuurt u dan een e-mail aan info@conbrio-etten.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of over hoe wij op uw verzoeken en vragen met betrekking tot privacy reageren, kunt u ook een klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.  

4.4        Contact met ons opnemen en hoe wij op uw verzoek reageren

U kunt een verzoek indienen door te klikken op de contactlink op deze website van Con Brio. U kunt ook een e-mail zenden aan info@conbrio-etten.nl waarin u vermeldt hoe u met Con Brio contact heeft gehad. Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt. Wij reageren in elk geval binnen vier weken.