Zoals in ons clublied te horen is, zingen we met 'passie en vuur'.... Om dit vuur brandend te kunnen houden, zetten wij ons optimaal in. Hierbij kunnen wij financiële steun goed gebruiken en daarom hebben we “De vrienden van Con Brio” in het leven geroepen.

Draag je Con Brio een warm hart toe en help je graag mee om het vuur brandend te houden, dan kun je voor € 25,-- per jaar vriend van Con Brio worden.

Je ontvangt hiervoor 2 vrijkaarten voor het jaarlijkse concert. Bovendien ontvang je 3x per jaar de digitale nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van het wel en wee van Vrouwenkoor Con Brio.

Aanmelden doe je door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Het bedrag van € 25,-- kun je overmaken op NL05 RABO 0115 3968 88 o.v.v. 'Vrienden van Con Brio'. Je krijgt een bevestiging als het bedrag ontvangen is.

Je kunt ons ook volgen op: www.facebook.com/conbrioetten

Vriendenformulier Con Brio

Vriendenformulier 'Vrienden van Con Brio'
Ja, ik draag Con Brio een warm hart toe en wil graag vriend(in) worden. Hiermee bevestig ik dat ik € 25,-- per jaar overmaak op rekeningnummer NL05 RABO 0115 3968 88.